MIESIĄC

WYDARZENIA

konkursy

     

październik

                    BAJKOGRANIE - AUDYCJA MUZYCZNA

                    PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

                                   DZIEŃ DYNI

konkurs dyniowy

WRZESIEŃ

 inauguracja roku szkolnego - spektakl interaktywny, zabawa w ogrodzie przedszkolnym dla dzieci i rodziców

dni adaptacyjne DLA dzieci nowoprzyjętych

zebrania z rodzicami

DZIEŃ KROPKI

ogólnopolski dzień przedszkolaka

dzień chłopaka